Mlynské nivy 47, Bratislava
Čechova 395/59, Budějovice

Manažment

Predstavenstvo

Petr Kozojed, člen predstavenstva

Ing. Jan Honek, člen predstavenstva

Dozorná rada

Mgr. Hana Krejčí , Ph.D.

Michal Antonín

Robert Bundil

Výkonné vedenie spoločnosti

Ing. Martin Vajda, riaditeľ spoločnosti

Ivan Cheben, obchodný riaditeľ

Ing. Roman Celler, výrobný riaditeľ

Mgr. Lucia Jendroľová, právnik a manažér ľudských zdrojov a legislatívy